Viktige telefonnr.

Viktige telefon nummer!

Herøy Legesenter:                  75 06 80 50.  Legevakt: 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente.  ( Akutt nødhjelp: 113.)     (Brann - 110.)     ( Politi -  112.)

Formmannskapskontoret:       75 06 80 00

Skolekontoret:                          75 06 80 90

Kommunekassen:                     75 06 80 60

Teknisk etat:                              75 06 81 00

Tannlege Herøy:                        48 29 63 69

Menighetskontor / prest:          75 06 80 77

Pleie og omsorg:                       75 06 80 34

Sentralbord Herøy kommune: 75 06 80 00