Viktige telefon nummer!

 

Etat: Telefonnr. Telefax.
Formannskapskontoret 75 06 80 00 75 06 80 01
Skolekontoret 75 06 80 90 75 06 80 91
Kommunekassen 75 06 80 60 75 06 80 61
Teknisk etat 75 06 81 00 75 06 81 01
Sosialkontoret 75 06 80 15 75 06 80 16
Kulturkontoret 75 06 80 70 75 06 80 71
Helsesøster 75 06 80 56  
Fysioterapeut 75 06 80 44  
Legekontor 75 06 80 50 75 06 80 51
Lensmannen i Herøy og Dønna 75 05 90 80 75 05 90 99
Menighetskontor / prest 75 06 80 77 75 06 80 76
Herøy Ligningskontor 75 06 80 07  
Pleie og omsorgskontor 75 06 80 34 75 06 80 31
Tannlege Herøy 482 96 369