Viktige telefonnr.

Viktige telefon nummer!

Herøy Legesenter:                   75 06 80 50.  Legevakt: 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente.  ( Akutt nødhjelp: 113.)     (Brann - 110.)     ( Politi -  112.)

Formmannskapskontoret:        75 06 80 00

Skolekontoret:                           75 06 80 90

Kommunekassen:                     75 06 80 60

Teknisk etat:                               75 06 81 00

Tannlege Herøy:                        48 29 63 69

Menighetskontor / prest:          75 06 80 77

Pleie og omsorg:                       75 06 80 34

Sentralbord Herøy kommune: 75 06 80 00

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Butikker.

Coop Prix Herøy:                      75 13 93 80 - 75 13 93 82.      

Spar Herøy:                               75 05 81 02     

Monter Herøy:                           75 05 80 04 

Sigurd Dahl Ans:                      75 05 80 86    

Herøy Senteret:                        75 05 96 36:   Tel:  979 73 279:  Sport 1. Tel: 75 05 99 97:  Vinmonopolet Tel: 04 56 0 

Albrigtsen Kiosk AS:               75 05 83 22 

Herøy Bil & Maskin:                 750 58 533

Etcetera:                                   75 05 81 89.

Jakobsen Hagesenter:            75 05 92 62