Kontaktinformasjon

Bjørn Roald Storrø

8850 Herøy

 

E-post: b.r.s@heroy-kommune-nordland.com